Úvod

Právě jste vstoupili na společné stránky speleoalpinistických a speleologických aktivit provozovaných na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně (ČVUT FBMI).
„Jeskyňářské“ aktivity probíhají na ČVUT FBMI paralelně ve dvou hlavních strukturách:

 1. Licenční kurz „Instruktor speleoalpinismu a speleologie”

  Tento kurz je jediný licenční kurz speleoalpinismu v ČR. Kurz je organizován jako licenční kurz „Instruktor speleoalpinismu a speleologie“ Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP). Kurz garantuje FBMI ČVUT prostřednictvím garanta kurzu z ČVUT FBMI. Licenci po absolvování kurzu a složení závěrečných teoretických i praktických zkoušek vydává FTK UP.

  Kurz je určen pro zájemce o speleoalpinismus a speleologii, a to na různých úrovních. Účastníci se mohou v průběhu kurzu naučit základní principy, znalosti a praktické dovednosti používané při speleologické činnosti, přičemž nemusí v závěru kurzu skládat zkoušky pro udělení licence. Pokud se však účastník v úvodu kurzu rozhodne pro licenci, musí absolvovat povinné přednášky a praktická cvičení v terénu, aby splnil stanovené podmínky pro udělení licence. Účastníci kurzu, kteří chtějí získat licenci a absolvovali předepsanou výuku a praktický výcvik, se v závěru kurzu zúčastní teoretických a praktických zkoušek. Kurz probíhá jako dvousemestrový předmět po celý příslušný akademický rok na ČVUT FBMI, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno.

  Většina aktivit v rámci licenčního kurzu je otevřena všem zájemcům, zejména z řad studentů a zaměstnanců FBMI, a to i pro jednorázové návštěvy přednášek, exkurzí apod. Aktivity, které nemůže navštívit účastník bez předešlého výcviku v rámci kurzu, jsou v tomto duchu označeny v informacích o příslušné akci. Informace o aktuálních akcích v rámci kurzu jsou uvedeny v sekci Aktuality.

 2. Speleoklub SU ČVUT, Speleoklub ČVUT FBMI

  Speleoklub je zájmovým útvarem na FBMI, který je určen zejména pro dřívější absolventy licenčního kurzu „Instruktor speleoalpinismu a speleologie“ a pro další již zkušenější jeskyňáře. Programovou náplní je organizování speleologických exkurzí, pracovních akcí v podzemí, přednášek, výškových prací, volnočasových programů, společenských speleosetkání a dalších aktivit, zejména ve spolupráci se základními organizacemi České speleologické společnosti.

  Speleoklub se také podílí na propagačních akcích FBMI, při přípravě programů s lanovými sporty pro veřejnost a podílí se také na výuce v rámci licenčního kurzu.

  Speleoklub vyvíjí svoji činnost pravidelně v průběhu obou výukových semestrů daného akademického roku. Schází se zpravidla jednou za 4 týdny. Informace o aktuálních akcích Speleoklubu jsou uvedeny v sekci Aktuality.

 

Spravuje: Kuba