Klub

Speleoklub na FBMI vznikl jako samostatný klub v rámci Studentské unie ČVUT (SU ČVUT).

Cílem činnosti klubu je sdružovat speleology a zájemce o speleologii zejména z řad studentů a zaměstnanců ČVUT FBMI. Speleoklub je zájmovým útvarem na FBMI, který je určen pro dřívější absolventy licenčního kurzu „Instruktor speleoalpinismu a speleologie“ a pro další již zkušenější jeskyňáře. Programovou náplní je organizování speleologických exkurzí, pracovních akcí v podzemí, přednášek, výškových prací, volnočasových programů, společenských speleosetkání a dalších aktivit, zejména ve spolupráci se základními organizacemi České speleologické společnosti.

Speleoklub se také podílí na propagačních akcích FBMI, při přípravě programů s lanovými sporty pro veřejnost a podílí se také na výuce v rámci licenčního kurzu.

Speleoklub vyvíjí svoji činnost pravidelně v průběhu obou výukových semestrů daného akademického roku. Schází se zpravidla jednou za 4 týdny. Informace o aktuálních akcích Speleoklubu jsou uvedeny v sekci Aktuality.

Vedení klubu:

 • Předseda:
 • Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

 • Místopředseda a výkoný vedoucí:
 • Bc. Ján Hýbl

 • Skladníci:
 • Ján Hýbl
  Václav Ort
  Vít Janovský

 • Vdoucí:
 • Jakub Bartoníček
  Lukáš Mařík
  Filip Kulhánek
  Vít Lajner
  Ján Hýbl
  Václav Ort
  Petra Zvolánková
  Martina Taterová
  Karel Roubík
  Vít Janovský
  Dalibor Hrabec

Spravuje: Kuba