Materiály, Archiv

Bezpečnostní směrnice pro speleologickou činnost:

Jedná se o směrnice ČSS, kterými ČSS doporučuje svým členům základní bezpečnostní opatření a postupy. Pro speleolalpinistickou a speleologickou činnost na ČVUT FBMI bereme tato doporučení jako závazná nařízení, tedy pro nás je nutné nahradit slova „doporučuje“ a „důrazně doporučuje“ výrazem „musí“ a podobně.
Materiál je možno stáhnout ZDE.

Dr. Bedřich Kala ml. - Zdravotnické minimum

Přehled základních nebezpečí číhajících v podzemí a způsoby poskytování první pomoci při „speleoúrazech“.
Materiál je možno stáhnout ZDE.

 

Spravuje: Kuba